KUNSTUTSTILLING – DER ALLE KAN VISE KUNSTEN SIN OG ALLE KAN KOMME Å SE!
Sonja Bratteteig Rui og Hege Gunn Ballestad

Sonja Bratteteig Rui og Hege Gunn Ballestad

Sonja Bratteteig Rui
Dreier i keramikk. Bruksgjenstander av ulike slag og lyshus.

Hege Gunn Ballestad
Jobber med skulptur og modellering i keramikk. Former figurer av mennesker og dyr i spennet mellom humor og alvor.

Close Menu