KUNSTUTSTILLING – DER ALLE KAN VISE KUNSTEN SIN OG ALLE KAN KOMME Å SE!
FaCion Art

FaCion Art

Alberto Cionci
Jeg er opprinnelig fra Italia, hvor jeg siden 1984 har drevet et ridesenter 3 mil nord for Roma.
I 2020 flyttet jeg til Tønsberg der jeg nå har viet meg fullt og helt til kunsten.
Jeg lager skulpturer i leire der utformingen skjer over flere stadier, hvor leirens konsistens endres underveis. Når en skulptur er ferdig modellert må den tørke langsomt i cirka 3 uker før den brennes på 1000 – 1300 grader avhengig av hvilken type leire som er tatt i bruk.
Alle mine skulpturer er unike.
Besøk gjerne mine hjemmesider: www.albertocionci.com

Close Menu